Δάσκαλος και μαθητές.
Περιγραφή: Μικρογραφία που κοσμεί πρωτόγραμμα (Ο), σε χειρόγραφο κώδικα του 13ου αιώνα που φιλοτεχνήθηκε στην Αγγλία και περιλαμβάνει «Σχόλια» του Αβερρόη στη «Μεταφυσική» του Αριστοτέλη (Bnf, Ms Latin 6505, φ. 49).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: Τρίτο τέταρτο του 13ου αιώνα.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Τμήμα Χειρογράφων)
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλος
Μαθητής
Διδασκαλία
Διάλεξη
Χειρόγραφο
Κώδικας
Μικρογραφία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Biblissima
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://portail.biblissima.fr/ark:/43093/ifdata87e5c3bf6a01ec2cf343a53f387bfcb2f3f733a2
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Bibliothèque nationale de France
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων