Χρυσό παράσημο και δίπλωμα από την Ακαδημία Αθηνών, 1977.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1977
Λέξεις κλειδιά: Δημητσάνα
Δίπλωμα
Παράσημο
Μετάλλιο
Ακαδημία Αθηνών
Πηγή: Ιστότοπος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Δημητσάνας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.vivliothiki-dimitsanas.gr/page/bibliothiki-tis-sxolis
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων