Επιγραφή που αναφέρει την δωρεά του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια προς τη Βιβλιοθήκη της Βυτίνας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Τόπος μνημείου: Βυτίναsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Επιγραφή
Δωρεά
Ιωάννης Καποδίστριας
Βυτίνα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστότοπος Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βυτίνας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.vivliothiki-vitinas.gr/gallery/exoterikos-xoros-dimosias-bibliothikis-butinas#lg=1&slide=5
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βυτίνας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βυτίνας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων