Άποψη του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Βυτίνας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Άποψη
Αναγνωστήριο
Βυτίνα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστότοπος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βυτίνας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.vivliothiki-vitinas.gr/gallery/aithousa-anagnostiriou#lg=1&slide=5
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βυτίνας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βυτίνας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων