Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε Τετραευάγγελο του 11ου αιώνα, στην οποία διακρίνονται καθαρά τα σύνεργα του καλλιγράφου, όπως και το έδρανό του.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 11ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης
Ευαγγελιστής
Μικρογραφία
Κώδικας
Τετραευάγγελο
Καλλιγράφος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αναφέρεται από: Η βιβλιοθήκη και το βιβλιογραφείο της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου του Στουδίου
Θεόδωρος ο Στουδίτης, ηγούμενος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων