Σήμα της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς με την προτομή του Ι. Πρίγκου
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.library-zagora.gr
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων