Εξωτερική άποψη του κτιρίου της Βιβλιοθήκης και προαύλιος χώρος
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/dimosiaistorikivivliothikizagoras/photos/pb.100064882050060.-2207520000./543256362369749/?type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων