Ελληνική Γραμματική του Θεόδωρου Γαζή τυπωμένη στη Βενετία το 1495
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Δημιουργός: Θεόδωρος Γαζής
Χρόνος δημιουργίας: 1495
Είδος: Παλαίτυποsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1495
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Τόπος μνημείου: Ζαγοράsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.library-zagora.gr/istoriko/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αναφέρεται από: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων