«Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας Κύπρου, ἡ ᾽ποία λέγεται Κρόνικα, τουτἔστιν Χρονικόν».
Περιγραφή: Την αρχική σελίδα του χειρογράφου του 16ου αιώνα, που περιέχει το «Χρονικόν» του Λεοντίου Μαχαίρα και του Γεωργίου Βουστρώνιου, γραμμένα και τα δύο στην κυπριακή διάλεκτο, κοσμεί ορθογώνιο επίτιτλο ερυθρού χρώματος με φυτικά μοτίβα και πρωτόγραμμα στο ίδιο χρώμα. Με κόκκινο έχει γραφεί και ο τίτλος του έργου.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: Μετά το 1523
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nazionale Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
Θέση πρωτοτύπου: Βενετία, Biblioteca Nazionale Marciana, Gr. VII, 16 (= 1080), φ. 1r.
Λέξεις κλειδιά: Κύπρος
Χειρόγραφο
Χρονικό
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Λεόντιος Μαχαιράς
Γεώργιος Βουστρώνιος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche)
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3ACSTOR.241.10820
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Biblioteca Nazionale Marciana
Σημειώσεις: O γραφέας του χειρογράφου είναι άγνωστος.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων