Άποψη του εξωτερικού χώρου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης Σιάτιστας
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τόπος μνημείου: Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνηςsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412100059079063&set=pb.100008373076583.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412100059079063&set=pb.100008373076583.-2207520000.&type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων