Η εφημερίδα «Εφημερίς» τεύχος του 1791
Περιγραφή: Η εφημερίδα «Εφημερίς» υπήρξε η αρχαιότερη σωζόμενη ελληνική εφημερίδα και εκδιδόταν στη Βιέννη από το 1790 από τα αδέρφια Γεώργιο και Πούλιο Μαρκίδη Πούλιου.
Διαδικτυακή διεύθυνση: httpswww.facebook.comphoto.phpfbid=3101006546855084&set=pb.100008373076583.-2207520000.&type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων