Το βιβλίο Οικιακός και Πρόχειρος Διδάσκαλος των αρχαρίων της ελληνικής γλώσσας τυπωμένο το 1783 στη Βιέννη στο τυπογραφείο του Ιωσήφ Βαουμαϊστέρου
Είδος: Παλαίτυποsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Εκδότης : Ιωσήφ Βαουμαϊστέρος
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1783
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων