Ο Ιωάννης Καλβίνος στη νεκρική του κλίνη, περιστοιχισμένος από οκτώ άνδρες.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: La mort de Calvin. The death of Calvin.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Jean-Julien Jacott
Χρόνος δημιουργίας: [1850]
Είδος: Χρωμολιθογραφίαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Wellcome Library (Βιβλιοθήκη Γουέλκαμ)
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Καλβίνος
Θάνατος
Ενδυμασία
Επίπλωση
Όργανα γραφής
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wellcome Collection
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/wwe4xcmu
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Το έργο τυπώθηκε στο Παρίσι από την Imprimerie Lemercier. Δημοσιεύτηκε στη Νέα Υόρκη (από την Goupil & Co.), στο Παρίσι (από την Goupil et Cie) και στο Λονδίνο (από την E. Gambart & Co).
Αναφέρεται από: Καλβίνος, Ιωάννης, θεολόγος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων