Το κτίριο που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη Τρίπολης σήμερα
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 2009
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/116636338705117/photos/pb.100066660753905.-2207520000./560964934272253/?type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων