Εξωτερική άποψη του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Τόπος μνημείου: Μυτιλήνηsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469681345204569&set=pb.100064881212309.-2207520000.&type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων