Εμπροσθόφυλλο της Εφημερίδας Σάλπιγξ, Φύλλο Αυγούστου 1922.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1922
Είδος: Εμπροσθόφυλλοsemantics logo
Εφημερίδαsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Χρόνος έκδοσης: 1922
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Θέση πρωτοτύπου: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Τόπος μνημείου: Μυτιλήνηsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/mytilenelibrary/photos/pb.100064881212309.-2207520000./2343905799099173/?type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων