Άποψη της Αίθουσας του Αναγνωστηρίου και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης.
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/mytilenelibrary/photos/pb.100064881212309.-2207520000./1726037980885961/?type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων