Τμήμα του «Παπύρου του Χουνεφέρ». Ο πάπυρος είναι γνωστός με το όνομα του αιγύπτιου γραφέα για τον οποίο δημιουργήθηκε.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: «Βιβλίο των Νεκρών του Χουνεφέρ».
Περιγραφή: Ο Θωθ προσφέρει το Μάτι του Ώρου (ουτζάτ) στην αιγυπτιακή θεότητα του Ουρανού, που παριστάνεται με τη μορφή αγελάδας πάνω σε βωμό. Στο κέντρο, ο γραφέας Χουνεφέρ γονατίζει μπροστά σε τάφο. Αριστερά και δεξιά του τάφου παριστάνονται, σε ζεύγη, οι Τέσσερις Γιοί του Ώρου.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 19η Δυναστεία (1295 έως 1186 π.Χ.)
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: The British Museum (Βρετανικό Μουσείο)
Λέξεις κλειδιά: Πάπυρος του Χουνεφέρ
Βιβλίο των Νεκρών
Χουνεφέρ
Γραφέας
Θωθ
Ουτζάτ
Ώρος
Ιερογλυφικά
Αίγυπτος
Γραφή
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: The British Museum
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-7
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC-BY-NC-SA 4.0)
Δικαιώματα: The British Museum
Σημειώσεις: Τα «Βιβλία των Νεκρών», οι πάπυροι που συνόδευαν τους νεκρούς στην αρχαία Αίγυπτο, εντοπίζονται πρώτη φορά γύρω στο 1450 π.Χ., κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου. Τα σπουδαιότερα δείγματα αυτών, όπως ο «Πάπυρος του Χουνεφέρ» ή ο «Πάπυρος του Άνι», έχουν φιλοτεχνηθεί από περίφημους γραφείς και διακοσμηθεί από εξαιρετικούς εικονογράφους. Ίσως, ο ίδιος ο Χουνεφέρ, ως βασιλικός γραφέας, να φιλοτέχνησε τον πάπυρο για τον εαυτό του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων