Μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία. Διακόσμηση με χρυσοτυπία και κεντρική παράσταση Ανάστασης.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Είδος: Βιβλιοδεσίαsemantics logo
Ομάδα φωτοθήκης: Βιβλιοδεσία
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοδεσία
Στάχωση
Μεταβυζαντινή στάχωση
Χρυσοτυπία
Ανάσταση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κωνσταντίνος Χούλης, «Η Βυζαντινή Βιβλιοδεσία. Ιστορία, Τέχνη και Τεχνική», στο Βιβλιοαμφιάστης (Περιοδική Έκδοση για την Ελληνική Βιβλιοδεσία), Αθήνα, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, 1999, σ. 45, εικ. 39α.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα
Σημειώσεις: Φωτογραφία του Αγαμέμνονα Τσελίκα.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων