Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος η Κυκκιώτισσα.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1400-1599
Είδος: Φορητή εικόναsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου
Λέξεις κλειδιά: Παναγία η Κυκκιώτισσα
Θεοτόκος
Βρεφοκρατούσα
Χριστός
Μονή Κύκκου
Κύπρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: ΟΜΝΙΑ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F22%2F_2210&repid=1
Άδεια χρήσης: In Copyright - Educational Use Permitted (InC-EDU)
Δικαιώματα: Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου
Σημειώσεις: Η εικόνα φέρει την επιγραφή: «ΜΡ ΘΥ Η Κυκηότισα»
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων