Ο Χριστός ευλογεί τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κομνηνό. Μικρογραφία σε χειρόγραφο του δωδέκατου αιώνα που περιέχει τη «Δογματική Πανοπλία» του Ευθύμιου Ζιγαβηνού.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ευθύμιος Ζιγαβηνός, «Δογματική Πανοπλία».
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Θέση πρωτοτύπου: Vat.gr. 666, φ. 2v.
Λέξεις κλειδιά: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός
Αυτοκράτορας
Χριστός
Ευλογία
Ενδυμασία
Επίπλωση
Κώδικας
Ευθύμιος Ζιγαβηνός
Δογματική Πανοπλία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexios1komnenos.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Αναφέρεται από: Άννα Κομνηνή, Βυζαντινή πριγκίπισσα και ιστορικός
Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων