Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α' Κομνηνός. Εικονογράφηση σε χειρόγραφο κώδικα του δωδέκατου αιώνα που περιέχει την «Δογματική Πανοπλία» του Ευθύμιου Ζιγαβηνού.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ευθύμιος Ζιγαβηνός, «Δογματική Πανοπλία».
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Θέση πρωτοτύπου: Vat.gr. 666, φ. 2r.
Λέξεις κλειδιά: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός
Αυτοκράτορας
Ενδυμασία
Επίπλωση
Ευθύμιος Ζιγαβηνός
Δογματική Πανοπλία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexius_I.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Σημειώσεις: Λεπτομέρεια της μικρογραφίας του κώδικα της Βατικανής Βιβλιοθήκης.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων