Εφραίμ Β' ο Αθηναίος.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Γης ιερής ΕΦΡΑΙΜ όρα τον μέγαν αρχιερήα, ου φάος ηρώον φώτισε γαίαν όλην.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1770
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Österreichische Nationalbibliothek (Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας)
Λέξεις κλειδιά: Εφραίμ Β' ο Αθηναίος
Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Κλήρος
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Picryl
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://picryl.com/media/ephraim-ii-patriarch-von-jerusalem-2dfbf7
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων