Η Παναγία Ελεούσα του Κύκκου στην προμετωπίδα της τρίτης έκδοσης της «Περιγραφής» που τυπώθηκε στη το 1817 στη Βενετία από τον Νικόλαο Γλυκύ.
Περιγραφή: Στο κέντρο της χαλκογραφίας παριστάνεται η Θεοτόκος με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της. Στα αριστερά της εικονίζεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τη Θεοτόκο στέφουν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Γύρω από την εικόνα της Παναγίας απεικονίζονται οι δώδεκα προφήτες να κρατούν ειλητάρια: Ησαΐας, Δαβίδ, Σολομών, Μωυσής, Ααρών, Γεδεών, Ιάκωβος, Ζαχαρίας, Δανιήλ, Ιεζεκιήλ, Αββακούμ, Ιερεμίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Χαλκογραφίαsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Περιγραφή της Ιεράς Σεβασμίας και Βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, Της κ΄ μέγα εχούσης το αιδέσιμον, διά τον ιστορήσαντα αυτήν Απόστολον Λουκάν τον Ευαγγελιστήν. Του Κύκκου επιφημιζομένης, κατά την νήσον Κύπρον. Νυν Τρίτον Τύποις εκδοθείσα επιμελέστερον, προστεθέντα τε, και τινα άλλα των αναγκαίων, προς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Έτι δε, κ Θαυμάσια τινα της Θεοτόκου, τα πρότερον, κ ες ύστερον γινόμενα εις δόξαν αυτής, και προς ωφέλειαν μεγίστην των Ευσεβών Χριστιανών. Τα πάντα καλώς διαταχθέντα μετ' επιμελείας και ακριβούς ζητήσεως, και διορθώσεως του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πρώτης Αγκύρας, Κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου, Έτι δε προσετέθησαν, κ τρία Πατριαρχικά Συγγειλιώδη Γράμματα, κ επωφελή τινα άλλα, ίνα διανέμωνται δωρεάν, Ηγουμενεύοντος του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου Τρίτου.
Συγγραφέας έκδοσης: Σεραφείμ Πισσίδειος
Εκδότης : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1817
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (πρώην Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου)
Λέξεις κλειδιά: Μονή Κύκκου
Παναγία Κύκκου
Εικόνα
Θαύμα
Περιγραφή
Σεραφείμ Πισσίδειος
Νικόλαος Γλυκύς
Ευαγγελιστής Λουκάς
Αρχάγγελος
Μιχαήλ
Γαβριήλ
Προφήτης
Ησαΐας
Δαβίδ
Σολομών
Μωυσής
Ααρών
Γεδεών
Ιάκωβος
Ζαχαρίας
Δανιήλ
Ιερεμίας
Ιεζεκιήλ
Αββακούμ
Ειλητάριο
Κύπρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Onassis Library
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://onassislibrary.gr/el/syllogi/antikeimena/38061_el/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων