Ο όσιος Ησαΐας, κτίτορας της Μονής του Κύκκου, παραλαμβάνει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τον Δούκα Μανουήλ τον Βουτομίτη. Επάνω δεξιά, απεικόνιση του μοναστηριού.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Του Πλοίου ελλιμενισθέντος εν Κύπρω προσδέχεται, ο Ησαΐας με του Δουκός, την Αγίαν Εικόνα, και παρ' αυτού λαμβάνει τα Χρυσόβουλλα. Κι ερχομένων αυτών εν τη Μονή τα κι την οδόν δένδρη, κλίνουσι τας κορυφάς αυτών.
Περιγραφή: Το αυτοκρατορικό καράβι φτάνει στην Κύπρο. Στο λιμάνι, η εικόνα της Παναγίας, υποβασταζόμενη από δύο ιερείς και φρουρούμενη από ένοπλους στρατιώτες, παραδίδεται στον μοναχό Ησαΐα τον οποίο συνοδεύει η αδελφότητα του μοναστηριού. Ο Δούκας του νησιού, Μανουήλ Βουτομίτης, μαζί με την εικόνα, παραδίδει στον Ησαΐα χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Αλέξιου Α'. Επάνω δεξιά, σε ορεινό τοπίο, απεικονίζεται το μοναστήρι. Πίσω από την πολυπρόσωπη σκηνή παριστάνονται δέντρα να γέρνουν. Σύμφωνα με την αφήγηση, κατά τη μεταφορά της θαυματουργής εικόνας από το λιμάνι στο μοναστήρι, τα δέντρα έκλιναν τις κορυφές τους.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Χαλκογραφίαsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Περιγραφή της Ιεράς Σεβασμίας και Βασιλικής Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου, Της κ΄ μέγα εχούσης το αιδέσιμον, διά τον ιστορήσαντα αυτήν Απόστολον Λουκάν τον Ευαγγελιστήν. Του Κύκκου επιφημιζομένης, κατά την νήσον Κύπρον. Νυν Τρίτον Τύποις εκδοθείσα επιμελέστερον, προστεθέντα τε, και τινα άλλα των αναγκαίων, προς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Έτι δε, κ Θαυμάσια τινα της Θεοτόκου, τα πρότερον, κ ες ύστερον γινόμενα εις δόξαν αυτής, και προς ωφέλειαν μεγίστην των Ευσεβών Χριστιανών. Τα πάντα καλώς διαταχθέντα μετ' επιμελείας και ακριβούς ζητήσεως, και διορθώσεως του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πρώτης Αγκύρας, Κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου, Έτι δε προσετέθησαν, κ τρία Πατριαρχικά Συγγειλιώδη Γράμματα, κ επωφελή τινα άλλα, ίνα διανέμωνται δωρεάν, Ηγουμενεύοντος του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου Τρίτου.
Συγγραφέας έκδοσης: Σεραφείμ Πισσίδειος
Εκδότης : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1817
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (πρώην Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου)
Λέξεις κλειδιά: Μονή Κύκκου
Παναγία Κύκκου
Εικόνα
Θαύμα
Ησαΐας
Δούκας Μανουήλ ο Βουτομίτης
Χρυσόβουλο
Μοναστήρι
Καράβι
Λιμάνι
Δέντρο
Κύπρος
Φυσικό περιβάλλον
Ενδυμασία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Onassis Library
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://onassislibrary.gr/el/syllogi/antikeimena/38061_el/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων