Επιστολή του Μιχαήλ Γλυκύ προς τον ηγούμενο της Μονής Κύκκου, Μελέτιο Γ'.
Περιγραφή: Ο Μιχαήλ Γλυκύς αναφέρεται στην επανατύπωση της «Περιγραφής». Κατά τα γραφόμενα του, δεν μπορεί να βρει τις εννέα χαλκογραφίες της έκδοσης του 1782 για να τις ξαναχρησιμοποιήσει και προτείνει να χαραχτούν εκ νέου. Ζητά τα 2/3 της αξίας προκειμένου να ξεκινήσει το τύπωμα. Επιπλέον, εισηγείται την αποπληρωμή του χρέους του με την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του μοναστηριού.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Μιχαήλ Γλυκύς
Χρόνος δημιουργίας: 11 Δεκεμβρίου 1816
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Έγγραφοsemantics logo
Επιστολήsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κύκκου
Θέση πρωτοτύπου: Αρχείο Μονής Κύκκου, Φάκελος ΜΑ', Αριθμός εγγράφου 46.
Λέξεις κλειδιά: Μονή Κύκκου
Επιστολή
Μιχαήλ Γλυκύς
Μελέτιος Γ'
Βενετία
Τυπογράφος
Κύπρος
Περιγραφή
Αποπληρωμή χρέους
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλιανός Κ. Περδίκης, «Η Μονή Κύκκου ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και ο τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκής», Λευκωσία, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1989, εικ. 5.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Σημειώσεις: Το τεκμήριο φωτογραφήθηκε από τον Αγαμέμνονα Τσελίκα.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων