Ο πάπας Πίος Β' αγιοποιεί την Αικατερίνη της Σιένα.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Pius II Pont. Max. Catherinam Senen. ob innumera eius miracula inter divas rettulit.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Μπερναρντίνο ντι Μπέττο Μπέττι (Πιντουρίκκιο)
Χρόνος δημιουργίας: 1881
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Wellcome Library (Βιβλιοθήκη Γουέλκαμ)
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη της Σιένα
Πάπας Πίος Β'
Αγιοποίηση
Τελετή
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πιντουρίκκιο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wellcome Collection
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/yhsmdrzt
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: To χαρακτικό βασίζεται σε σχέδιο του αναγεννησιακού ζωγράφου Πιντουρίκκιο. Η υπογραφή του χαράκτη στο κάτω μέρος του έργου είναι δυσδιάκριτη.
Αναφέρεται από: Αικατερίνη από τη Σιένα, θεολόγος & φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων