Η Αγία Αικατερίνη της Σιένας ανταλλάσσει την καρδιά της με τον Χριστό.
Περιγραφή: Ξυλογραφία από την έκδοση: Here begynneth the orcharde of Syon, in the whiche is conteyned the Revelacyons of Seynt Katheryne of Sene, with ghostly fruytes and precyous plants for the helthe of mannes soule, Λονδίνο, Wynkyn de Worde, 1519.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Είδος: Ξυλογραφίαsemantics logo
Σελίδα τίτλουsemantics logo
Παλαίτυποsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Here begynneth the orcharde of Syon, in the whiche is conteyned the Revelacyons of Seynt Katheryne of Sene, with ghostly fruytes and precyous plants for the helthe of mannes soule.
Εκδότης : Wynkyn de Worde
Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
Χρόνος έκδοσης: 1519
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Wellcome Library (Βιβλιοθήκη Γουέλκαμ)
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη
Αγία
Σιένα
Καρδιά
Χριστός
Ενδυμασία
Αρχιτεκτονική
Φυσικό περιβάλλον
Κόσμημα
Ερυθροτυπία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wellcome Collection
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/p87akhnd/images?id=emgvpkau
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αικατερίνη από τη Σιένα, θεολόγος & φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων