Ο Περικλής και η Ασπασία στα αποκαλυπτήρια του χρυσελεφάντινου αγάλματος της θεάς Αθηνάς στο εργαστήριο του Φειδία.
Περιγραφή: Ελαιογραφία του Λουί Εκτόρ Λερού, 1789–1914.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Λουί Εκτόρ Λερού (Louis Hector Leroux)
Χρόνος δημιουργίας: 1789–1914
Είδος: Ελαιογραφίαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Musée Bonnat-Helleu Bayonne
Λέξεις κλειδιά: Περικλής
Ασπασία
Φειδίας
Εργαστήριο
Άγαλμα
Χρυσελεφάντινο
Αθηνά
Ενδυμασία
Αρχιτεκτονική
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Illus0362.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Ασπασία, φιλόσοφος, ρήτορας και πολιτικός
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων