Άγγελοι μεταφέρουν στις Σίβυλλες το θείο μήνυμα της έλευσης και της ανάστασης του Χριστού.
Περιγραφή: Νωπογραφία του Ραφαήλ στη βασιλική της Σάντα Μαρία ντε λα Πάτσε (Santa Maria de la Pace) στη Ρώμη. Πάνω από την αψίδα του παρεκκλησίου Κίτζι (cappella Chigi) παριστάνονται οι τέσσερις Σίβυλλες ( Κυμαία, Περσική, Φρυγική και Τιμπουρτίνα) να λαμβάνουν από ισάριθμους αγγέλους τις προφητείες για την έλευση και την ανάσταση του Χριστού. Στο κέντρο της συμμετρικής σύνθεσης παριστάνεται αγόρι με φτερά (putto) να κρατά αναμμένο δαδί. Το δεύτερο από τα τρία φτερωτά αγόρια (putti) της σύνθεσης στηρίζεται σε πινακίδα στην οποία αναγράφονται στίχοι του Βιργίλιου.
Χρόνος δημιουργίας: Γύρω στα 1514.
Λέξεις κλειδιά: Σίβυλλα
Χρησμός
Άγγελοι
Προφητεία
Έλευση
Ανάσταση
Putti
Ειλητάριο
Βιργίλιος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Santa_Maria_della_Pace_Raffael_Sibyllen.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Σίβυλλα, μάντισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων