Ο Αινείας και η Κυμαία Σίβυλλα στον Κάτω Κόσμο (Βιργίλιος, Αινειάδα, 6).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Γιαν Μπρέγκελ ο Νεότερος (Jan Brueghel der Jüngere)
Χρόνος δημιουργίας: 1630-1640
Είδος: Ελαιογραφίαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Metropolitan Museum of Art (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης)
Λέξεις κλειδιά: Σίβυλλα
Κυμαία
Αινείας
Αινειάδα
Βιργίλιος
Άδης
Κάτω Κόσμος
Κάθοδος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: The Met
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435813
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Σίβυλλα, μάντισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων