Η Ερυθραία Σίβυλλα.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: ERITHRAEA.
Περιγραφή: Νωπογραφία του Μιχαήλ Άγγελου στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Μιχαήλ Άγγελος (Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο Μπουοναρότι Σιμόνι)
Χρόνος δημιουργίας: 1508-1512
Είδος: Νωπογραφίαsemantics logo
Τόπος μνημείου: Βατικανόsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Σίβυλλα
Ερυθραία
Μιχαήλ Άγγελος
Καπέλα Σιξτίνα
Προφητεία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erythraean.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Σίβυλλα, μάντισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων