Άποψη του εσωτερικού του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/vivlamias/photos/pb.100082280448290.-2207520000./552781728228924/?type=3
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων