Το βιβλιοαυτοκίνητο που εξυπηρετεί την Κινητή Μονάδα της Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1523959297894210&set=pb.100064777506716.-2207520000.&locale=el_GR
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων