Εξώφυλλο της φιλολογικής εφημερίδας Ακρόπολις, τευχ. 1, 1888.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Εφημερίδαsemantics logo
Χρόνος έκδοσης: 1888
Θέση πρωτοτύπου: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://archives.elia.org.gr:8080/LSelia/flipping/351153/digital/assets/basic-html/page-1.html#
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Αναφέρεται από: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων