Χάρτης της Ευρώπης του 1920.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1920
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Θέση πρωτοτύπου: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://archives.elia.org.gr:8080/LSelia/images_View/MPKON.015.JPG
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Αναφέρεται από: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων