Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ερέχθειου, 1890.
Χρόνος δημιουργίας: 1890
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Χρόνος έκδοσης: 1890
Θέση πρωτοτύπου: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://archives.elia.org.gr:8080/LSelia/images_View/L173.04.JPG
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Αναφέρεται από: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων