Άποψη του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Σάμου
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/samosbiblio/photos/175845685907070?locale=el_GR
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων