Άποψη της Βιβλιοθήκης Ρόδου
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://rhodeslibrary.gr/photos/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων