Ο Μανουήλ Χρυσολωράς διδάσκων την ελληνική γραμματική στη Φλωρεντία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Πάολο Ουτσέλλο (Paolo Uccello)
Χρόνος δημιουργίας: 15ος αιώνας
Είδος: Σχέδιο με μελάνιsemantics logo
Πορτρέτοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Musée du Louvre, Département des Arts graphiques (Μουσείο του Λούβρου, Τμήμα Γραφικών Τεχνών)
Λέξεις κλειδιά: Μανουήλ Χρυσολωράς
Προσωπογραφία
Βιβλίο
Ανάγνωση
Διδασκαλία
Φλωρεντία
Ενδυμασία
Σχολή της Φλωρεντίας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manuel-chrysoloras-paolo-uccello-louvre-15th.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Musée du Louvre, Département des Arts graphiques
Σημειώσεις: Μουσείο Λούβρου, Τμήμα Γραφικών Τεχνών, INV 9849.BIS, Recto
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων