Πάνω: επίτιτλα του Ζαχαρία Καλλιέργη από τις εκδόσεις του στη Βενετία (1509) και στη Ρώμη (1515–1523). Κάτω: πρωτογράμματα από εκδόσεις του Καλλιέργη στη Ρώμη (1515–1523), μεταξύ των οποίων οι Ωδαί του Πινδάρου.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Είδος: Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Ζαχαρίας Καλλιέργης
Ωδαί
Πίνδαρος
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων