Επίτιτλα σε θρησκευτικούς και λειτουργικούς κώδικες του 16ου αιώνα.
Περιγραφή: Από: «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον», 1540 (BnF Grec 1234, φ. 1r), «Πράξεις των Αποστόλων», 1547 (BnF Grec 124, φ. 1r) και «Του αγίου Ιούδα αποστόλου Επιστολή Καθολική», 1554 (BnF Grec 124, φ. 266v).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Άγγελος Βεργίκιος
Είδος: Επίτιτλοsemantics logo
Χειρόγραφοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Τμήμα Χειρογράφων)
Θέση πρωτοτύπου: BnF Grec 1234, φ. 1r
BnF Grec 124, φ. 1r
BnF Grec 124, φ. 266v
Λέξεις κλειδιά: Άγγελος Βεργίκιος
Επίτιτλο
Θρησκευτικός κώδικας
Λειτουργικός κώδικας
Κατά Ματθαίον
Πράξεις Αποστόλων
Ιούδας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: BnF Gallica
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723278g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10723618h
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60005220/f9.item
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Bibliothèque nationale de France
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων