Η αρχική σελίδα του χειρόγραφου ποιήματος του Μανουήλ Φιλή «Περί ζώων ιδιότητος», που καλλιγράφησε ο Άγγελος Βεργίκιος.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Άγγελος Βεργίκιος
Χρόνος δημιουργίας: 1565
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bodleian Library, University of Oxford (Βοδληιανή Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)
Θέση πρωτοτύπου: Ms. Auct. F. 4. 15, φ. 1r
Λέξεις κλειδιά: Άγγελος Βεργίκιος
Μανουήλ Φιλής
Περί των ζώων ιδιότητος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Digital Bodleian
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/1fb531f7-abca-40c8-88ec-7e574d7e90fe/surfaces/57302a7e-5060-4f32-aea6-be984d7ba2ed/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: © Bodleian Libraries, University of Oxford
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων