Μανουήλ Φιλής, «Περί των ζώων ιδιότητος».
Περιγραφή: Ο μυθικός μαντιχώρας, όπως απεικονίζεται στο χειρόγραφο ποίημα του Μανουήλ Φιλή «Περί των ζώων ιδιότητος», που φιλοτεχνήθηκε τον 16ο αιώνα από τον σπουδαίο Κρητικό γραφέα Άγγελο Βεργίκιο και φυλάσσεται στη Βοδληιανή Βιβλιοθήκη (Bodleian Library MS. Auct. F. 4. 15, φ. 22v). Οι μικρογραφίες αποδίδονται στην κόρη του Βεργίκιου.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1565
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bodleian Library, University of Oxford (Βοδληιανή Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)
Θέση πρωτοτύπου: MS. Auct. F. 4. 15, φ. 22v
Λέξεις κλειδιά: Άγγελος Βεργίκιος
Μαντιχώρας
Μανουήλ Φιλής
Περί των ζώων ιδιότητος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Digital Bodleian
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/1fb531f7-abca-40c8-88ec-7e574d7e90fe/surfaces/c4ed5784-92c2-4ae4-b54d-5028ad4d6e59/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: © Bodleian Libraries, University of Oxford
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων