Χρυσό νόμισμα με τον Κάρολο Ζ΄ με επιγραφή: + KAROLVS D[Ε]Ι GRA[CIA] FRANCORV[M] REX.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Είδος: Νόμισμαsemantics logo
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_VII_Royal_d_Or.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων