Ο Λουδοβίκος ΙΑ' διεκδικεί τα δικαιώματά του επί του Δουκάτου της Βουργουνδίας περιβαλλόμενος από τις τέσσερις αρετές (Ευθύτητα, Λογική, Δικαιοσύνη και Αλήθεια).
Χρόνος δημιουργίας: 15ος αιώνας
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Θέση πρωτοτύπου: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikinedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A9moire_%C3%A9tablissant_les_droits_de_Louis_XI_sur_le_duch%C3%A9_de_Bourgogne.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων