Ο Λουδοβίκος ο ΙΒ' της Γαλλίας προσεύχεται γονατισμένος περιβαλλόμενος από αγίους (1498-1499).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1498
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Θέση πρωτοτύπου: Μουσείο Γκέτι
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Bourdichon_(French_-_Louis_XII_of_France_Kneeling_in_Prayer_-_Google_Art_Project.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων