Ερρίκος Β' της Γαλλίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Είδος: Πορτρέτοsemantics logo
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_II_of_France..jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων