Ποιητές και συγγραφείς της Ιταλικής Αναγέννησης. Ελαιογραφία του Τζόρτζο Βαζάρι, 1544.
Περιγραφή: Στο κέντρο της σύνθεσης, ο Δάντης δείχνει ανοιχτό βιβλίο του Βιργίλιου στον Γκουίντο Καβαλκάντι. Στα αριστερά του, ο Πετράρχης. Ανάμεσα στους δύο, ο Βοκκάκιος. Πίσω αριστερά, ο Κριστόφορο Λαντίνο και ο Μαρσίλιο Φιτσίνο.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Giorgio Vasari (Τζόρτζο Βαζάρι)
Χρόνος δημιουργίας: 1543–1544
Είδος: Ελαιογραφίαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Minneapolis Institute of Art (Ινστιτούτο Τέχνης της Μινεάπολης)
Λέξεις κλειδιά: Δάντης
Βοκκάκιος
Δάντης
Βοκκάκιος
Πετράρχης
Γκουίντο Καβαλκάντι
Κριστόφορο Λαντίνο
Μαρσίλιο Φιτσίνο
Ενδυμασία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Mia (Minneapolis Institute of Art)
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://collections.artsmia.org/art/1850/six-tuscan-poets-giorgio-vasari
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων