Απεικόνιση του Ballet Comique de la Reine.
Περιγραφή: Χαρακτικό με απεικόνιση του χορογράφου Balthasar de Beaujoyeulx στο Ballet Comique de la Reine το 1581.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1582
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Λούβρο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ballet_1582.png
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αικατερίνη των Μεδίκων, βασίλισσα της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων